Ethiek, adoptie en ecosystemen

Robotica en kunstmatige intelligentie bieden volop kansen om de agrifood-sector slimmer, efficiënter en productiever te maken. Agrofood Robotics van Wageningen University & Research verbindt overheden, brancheorganisaties en bedrijven. Vanaf de ontwerpfase worden economische, ethische en maatschappelijke kansen en uitdagingen meegenomen in de oplossing. Dat leidt tot een effectievere toepassing van robotica, en verbeterde schaalbaarheid.

Ethische vragen benoemen

Hoe overtuig je akkerbouwers van de meerwaarde van robots bij de teelt van gewassen? Welke impact hebben robots op de werkgelegenheid en arbeidsomstandigheden in de landbouw en voedingsmiddelenindustrie? Hoe zorg je ervoor dat robot, mens, dier en plant optimaal met elkaar samenwerken? Welke businessmodellen zijn succesvol in de robotmarkt van de toekomst?

Het succes van nieuwe toepassingen staat of valt met een goede verbinding tussen technologie, economie en ethiek. Agrofood Robotics van Wageningen University & Research biedt overheden, brancheorganisaties en bedrijven de kennis, inzichten en tools om ethische en maatschappelijke dilemma’s rond robots en kunstmatige intelligentie al vroeg in het ontwerpproces te benoemen en de dialoog aan te gaan met eindgebruikers en andere stakeholders. We laten ook zien welke marktkansen er liggen voor sociaal wenselijke, ethisch verantwoorde robotica. Daarmee vergroten we de kans dat innovaties daadwerkelijk in gebruik genomen worden.

Robotti met mensen_DSC2916.JPG

Waarden gestuurd ontwerp

Van waarden gestuurd, ethisch ontwerp tot waardevolle business-modellen: Agrofood Robotics van Wageningen University & Research is voor overheden, brancheorganisaties en bedrijven een betrouwbare, internationaal erkende partner bij de ontwikkeling en inzet van robotica en kunstmatige intelligentie in agrifood. Onze experts kennen de agrifood-sector als geen ander en weten alles over het ontwerp van robotsystemen, computer-vision en kunstmatige intelligentie.

Ons team van robotexperts volgt wetenschappelijk-onderbouwde ontwikkelingen rond robotica en kunstmatige intelligentie voor de teelt van gewassen, de veehouderij en de voedingsmiddelenindustrie op de voet, en begrijpt welke ethische en maatschappelijke dilemma’s er bij nieuwe toepassingen komen kijken. Het brengt de wensen en behoeftes van eindgebruikers en andere stakeholders in kaart, vertaalt deze naar richtlijnen voor waarden gestuurd ontwerp en begeleidt organisaties in het verdere ontwerpproces. Ons team brengt daarnaast partijen bijeen in hun ambitie om robotisering in agrifood groot te maken, bijvoorbeeld om ervaringen te delen en samen te bouwen aan nieuwe business-modellen met gebruik van waarde(n)volle data.

Optimale interactie robot, mens, plant en dier

Waardengestuurd ontwerp voor robots in agrifood is een van de uitgangspunten in het project KB Robotics (2019-2020). In dit project onderzoeken diverse onderzoeksgroepen van Wageningen University & Research samen hoe je robotsystemen (zelf)lerend kunt maken. Dat leidt tot een optimale interactie tussen robot, mens, plant en dier.

Een ecosysteem creëren dat robotisering in agrifood in een stroomversnelling brengt. Dat is het doel van het project agROBOfood (2019-2024). Het project telt meer dan 120 Europese partners en wordt gecoördineerd door Agrofood Robotics van Wageningen University & Research. Vanuit het netwerk van Digital Innovation Hubs wordt robotontwikkeling voor de agri-food gestimuleerd. Dit doen we door technische scholing, demonstraties, webinars, gezamenlijke onderzoeksprogramma’s en businesssupport en regionale ecosysteem ontwikkeling. Denk bijvoorbeeld aan robots voor de kwaliteitsbeoordeling en oogst van fruit en een drone die de conditie van wijngaarden monitort.

Samenwerking Drone Sander Mucher Harm Bartholomeus.jpg

Inzicht in ethische en maatschappelijke dilemma’s rond robotisering in de landbouw en praktische hulpmiddelen om de dialoog aan te gaan met eindgebruikers en andere stakeholders. Dat is de uitkomst van de Europese projecten Internet of Food and Farm 2020 (www.iof.eu, 2017-2020) en Smart Agrihubs (www.smartagrihubs.eu), gecoördineerd door Wageningen Agro Food Robotics. De hulpmiddelen zijn vanaf 2021 online beschikbaar.

Meer weten?

Robotica ontwikkelen die goed ontvangen worden in de agrifood-sector? Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.