Robotica voor welzijn binnen veehouderijsystemen

In de toekomst zullen robots niet langer gebonden zijn aan specifieke locaties. Ze worden steeds mobieler en zullen ook steeds vaker samenwerken. Dit heeft tot gevolg dat robots gaan opereren in omgevingen waarin ook mensen, dieren, planten en andere obstakels in de ruimte aanwezig zijn. Zorg dragen voor dierenwelzijn en menselijke veiligheid is een belangrijke kwestie binnen moderne veehouderijsystemen. Daarom gaat Wageningen Agrofood Robotics zich ook richten op de interacties tussen robot, mens, dier en plant om het welzijn van mens en dier te bevorderen. Als robots in dezelfde omgeving als mens en dier opereren, ontstaan er nieuwe mogelijkheden voor samenwerking tussen deze actoren én dan krijgen deze robots ook nieuwe functies. Rechtstreekse observatie van bijvoorbeeld dieren in een groep geeft ons nieuwe inzichten in het gedrag van dieren.

Doe mee aan ons onderzoek

Aangezien dit een nieuw terrein is binnen het robotica-onderzoek, zijn we nieuwe projecten over de interactie tussen robot, mens en dier aan het opzetten. We gaan ons ook bezighouden met ontwerpmethodes om veiligheid, ethiek en samenwerkingsbereidheid in de vroege fases van productontwikkeling te integreren. Om te kunnen testen, hebben we de beschikking over meerdere faciliteiten met diverse levende have. Profiteer als eerste van deze nieuwe onderzoekslijnen en werk mee aan nieuwe landbouwsystemen (veehouderijsystemen).

Expertise

Onderzoeksinstituut Wageningen Livestock Research verfrist zijn expertise in robotica als een van de landbouwstrategieën van de toekomst. Drijvende krachten hierachter zijn de beschikbaarheid van (geschoolde) arbeidskrachten om de wereld te voeden en natuur en milieu te beschermen, de behoefte aan extra comfort en veiligheid tijdens het werk in zware omstandigheden en de veranderende organisatorische vraagstukken van boerderijen in de nieuwe flexibele, dynamische en slagvaardige productienetwerken. Wageningen Livestock Research richt zich daarbij op:

 • Samenwerkingsbereidheid en de interactie tussen mens, robot, dier en milieu
 • Ontwerp van landbouwsystemen en de integratie ervan in landbouwpraktijken

De ethische en economische vraagstukken die daarmee verband houden, kunnen door specialisten van Wageningen Economic Research worden ondersteund.

 • Dierenwelzijn en kennis van de gezondheid van melkvee, varkens, gevogelte, vissen, geiten en schapen.
 • Reflexive Interactive Design-methodes
 • Data-analyse voor multivariate dynamische modellen en Big Data-analyses op basis van statistische en KI-technieken (early warning, benchmarking)
 • Detectie van dierspecifiek gedrag van individuele dieren en groepen dieren in diverse landbouwsystemen (monitoring, phenomics)
 • Uitgangspunten voor beslissingsondersteuning voor een variëteit van managementbesluiten die met robots in landbouwsystemen moeten worden geïntegreerd (DSS & SOP’s voor voederen, inseminatie, behandeling, reiniging, sortering, vervanging)
 • Inzicht in gegevensinfrastructuren en innovatiestrategieën
 • Nieuwe expertise in robotica bij veehouderijsystemen

  Wilt u met ons samenwerken? Neem contact op met onze Business Developer: