Project

Husky - Self learning robots

Ons onderzoek richt zich op het leergedrag van robotsystems and hoe dit te implementeren in onze toekomstige voedselproductiesystemen.