Externe factoren

Allergie wordt, naast erfelijke factoren, vooral bepaald door interactie met risicofactoren uit de directe leefomgeving. Externe factoren zijn voor 70% verantwoordelijk voor de ontwikkeling van een allergie.

Risicofactoren uit de omgeving voor het ontstaan van allergie zijn:

  • Roken
  • Luchtvervuiling   
  • Stuifmeel
  • Huisdieren en andere dieren
  • Huisstofmijt
  • Virusinfecties via de lucht
  • Flesvoeding
  • Voeding
  • Geboortemaand

Er is echter gebleken dat deze risicofactoren de enorme groei in het aantal gevallen van allergie niet kunnen verklaren. Lees verder bij: Toename in aantal