Leefomgeving

De leef- en werkomgeving veranderen continu. Leidt dit tot meer mensen met allergische klachten? Heeft het veranderende klimaat invloed op de ontwikkeling van nieuwe allergieën of op veranderingen (en toename) van bestaande allergieën? Is de uitstoot van schadelijke stoffen in geïndustrialiseerde landen een oorzaak voor het vaker vóórkomen van allergieën in het Westen? Is er onderscheid te maken naar regio, land of volk?

Krijgen mensen hooikoorts door de bloeiende berk in de eigen tuin (de directe omgeving) of ligt de oorzaak bij het totaal aan stuifmeel in de lucht? Welke schaalgrootte is van belang bij het ontstaan en het verder ontwikkelen van allergie? Hoe komt het dat in de werkomgeving steeds vaker allergieproblemen ontstaan, zoals bakkersastma of- eczeem, latexallergie bij medici en luchtwegklachten bij paprikatelers?

Rond deze items zijn onderzoeksvragen op te stellen, waar Wageningen UR aan werkt.

Uit analyse van de dagelijkse pollentellingen van het Leids Universitair Medisch Centrum blijkt dat het bloeiseizoen/pollenseizoen van veel kruiden en bomen sinds eind jaren 80 vervroegd en verlengd is door stijging van de temperatuur. Dit verlengt de periode dat patienten last hebben van een pollenallergie.
Uit analyse van de dagelijkse pollentellingen van het Leids Universitair Medisch Centrum blijkt dat het bloeiseizoen/pollenseizoen van veel kruiden en bomen sinds eind jaren 80 vervroegd en verlengd is door stijging van de temperatuur. Dit verlengt de periode dat patienten last hebben van een pollenallergie.