Maatschappij

Het in toenemende mate voorkomen van allergische aandoeningen heeft grote maatschappelijke gevolgen.

Maatschappelijke kosten

De kosten van het in toenemende mate voorkomen van allergische aandoeningen zoals hooikoorts, eczeem en astma stijgen dramatisch. In 1998 bedroegen de directe kosten in de gehele Europese Gemeenschap voor ziekenhuisopnames, doktersbezoek, diagnostiek en medicatie al zo'n 10,4 miljoen euro per jaar.

De indirecte kosten aan gemiste schooldagen (22 dagen per jaar), gemiste werkdagen (44 dagen per jaar), kosten voor ziekte en hulp, kosten voor sanering en aanpassing aan huis bedroegen zo'n 18,9 miljard euro per jaar. In totaal was dat in 1998 zo'n 29,3 miljard euro per jaar.

In 2002 werden deze kosten gezamenlijk geschat op 40 miljard euro per jaar. Na de uitbreiding van de EU met 10 nieuwe lidstaten in 2005 (tezamen zo'n 103 miljoen inwoners) zijn de Europese kosten voor de EU nog verder gestegen.

De kosten voor de directe en indirecte kosten van allergische aandoeningen in Nederland bedragen 2 miljard euro per jaar.

Individuele kosten

De individuele kosten van (potentiële) allergiepatiënten bestaan eveneens uit directe kosten, zoals doktersbezoek en ziekenhuisopname. Daarnaast zijn er kosten voor diagnostiek en therapie (geneesmiddelen). De kosten voor mensen die last hebben van astma zijn daarbij het grootst, vanwege duur medicijngebruik en frequente ziekenhuisopname cq doktersbezoek. De kosten voor hooikoortspatiënten zijn relatief geringer.

Naast deze directe kosten van een allergie zijn er diverse indirecte kostenposten. Hiertoe behoren saneringsmaatregelen en aanpassingen in de directe leefomgeving (vervangen van tapijten en gordijnen, aanschaf van matrashoezen en kussenslopen die niet-doorlaatbaar zijn voor huisstofmijt, etc.).

Daarnaast zijn er economische gevolgen van het hebben van een allergie in de vorm van gemis aan schooldagen (bij kinderen met allergisch astma gemiddeld 22 schooldagen per jaar) en werkdagen (in Nederland gemiddeld 40 werkdagen per jaar). Tevens zijn er allerlei extra kostenposten, zoals aanpassingen aan vakantieprogramma's, speciale diëeten, aanpassingen op de werkplek, etc.

Kwaliteit van leven

Veel van de preventieve maatregelen die noodgedwongen moeten worden getroffen hebben consequenties voor de kwaliteit van leven van de allergie patiënt, maar ook voor haar of zijn gezin. Dit betreft psychologisch welzijn en directe practische belemmeringen in het dagelijkse functioneren.
Het hebben van een allergie, levert sociale beperkingen op. Als gevolg van een allergie kunnen volwassenen, maar zeker kinderen, vaak niet aan bepaalde activiteiten deelnemen (vakanties, sporten, etentjes). Vliegreizen of wandelingen in het hooggebergte zijn voor astmapatiënten niet vanzelfsprekend. Kinderen met astma gebruiken veel medicijnen en worden daar vaak door leeftijdgenoten op aangesproken. Patiënten met eczeem kunnen in sociaal opzicht veel last van eczeem hebben. Ook tijdens beroepsuitoefening kunnen mensen met een eczeem sterk belemmerd worden. Contactallergie is een belangrijke vorm van ziekteverzuim. Huisvrouwen met handeczeem moeten contact met water, zeep en plantaardige/dierlijke sappen vermijden hetgeen bijna ondoenlijk is in de huiselijke situatie.

Het hebben van een allergie levert ook consequenties op voor cognitieve functies en heeft daarmee effect op de kwaliteit van leven. Hierdoor functioneren patiënten tijdens een klachtenperiode anders en minder optimaal, zowel thuis als op hun werk. Er dient voortdurend, bewust en onbewust, rekening gehouden te worden met het leven met een allergie.

Communicatie

Communicatie over allergie is van essentieel belang. Het publiek denkt snel aan het hebben van een allergie terwijl, medisch gezien, helemaal geen sprake is van allergie. Er blijkt veel verwarring te zijn over wat nu echt een allergie is en wat een intolerantie. Ook de meningen van het individu blijken nogal te verschillen van die van een sociale groep.

Communicatie is noodzakelijk

Communicatie is noodzakelijk geworden, naar professionals toe (gezondheidswerkers, artsen, onderzoekers), maar ook naar medewerkers in de voedingsmiddelenindustrie en in supermarkten. Daarbij moeten overreacties worden voorkomen, omdat emoties de perceptie van nieuws kunnen beïnvloeden. Hierdoor kunnen ongefundeerde maatregelen worden genomen die bijvoorbeeld voor kinderen kan leiden tot onnodige beperkingen in dieet.

Grote publiek

Het is belangrijk het grote publiek te bereiken en niet alleen de kring van ingewijden. Daar komt bij dat communicatie naar jongeren een heel andere insteek vereist dan informatievoorziening en communicatie naar volwassenen. De op basis van nieuw onderzoek geformuleerde adviezen over mogelijkheden tot preventie van allergische klachten en management van de ziekte, blijken nog slecht gecommuniceerd te worden in vergelijking met de beschikbare informatie over therapeutische mogelijkheden bij allergische klachten.