Project

Tarwegluten en Coeliakie

Ongeveer 1% van de westerse populatie heeft klinisch last van coeliakie. Wageningen UR werkt aan een snelle detectie test om vast te stellen of iemand last heeft van glutenintolerantie. Daarnaast wordt gewerkt aan een snelle test voor voeding om vast te stellen of het wel of geen gluten bevat.

Coeliakie (glutenintolerantie) is de meest voorkomende voedselintolerantie en betreft 0.5-2% van de Westerse bevolking. Hiervan is echter slechts 15% gediagnosticeerd. Het aantal patiënten met een glutenintolerantie neemt sterk toe en de verwachting is dat deze trend doorzet. Volgens internationale richtlijnen moet de immunologische diagnostiek worden bevestigd door het aanwezig zijn van darmvlokatrofie in een dunne darm-biopt. Het nemen van een biopt is een voor de patiënt zeer belastende, invasieve ingreep. In dit project wordt een non-invasieve toets ontwikkeld voor snelle diagnose van de ziekte coeliakie.

Vooralsnog is de enige remedie voor coeliakie het zich houden aan een (streng) glutenvrij dieet. Niet alle gluteneiwitten zijn coeliakie-toxisch. Tarwerassen lijken grote verschillen te kunnen vertonen in coeliakietoxiciteit. Ook is uit onderzoek gebleken dat individuele patiënten een specifieke epitoop-gevoeligheid kunnen hebben. Momenteel is er geen goede test voor detectie van coeliakie inducerende gluten epitopen in levensmiddelen voorhanden. Daarnaast is de controle op de aanwezigheid van gluten in voedingsproducten en de labelling van producten niet altijd goed. In sommige gevallen wordt er een ‘may contain’ label op producten gezet terwijl er geen gluten aanwezig zijn. Deze factoren belemmeren op dit moment het vaststellen van de coeliakie-toxiciteit van voedingsmiddelen en voor patiënten het houden aan een glutenvrij dieet.

Doel

  1. Ontwikkelen van een snelle, niet-invasieve diagnostische toets voor coeliakie gebaseerd op glutenpeptiden en T-cellen die deze herkennen in perifeer bloed, speeksel of urinemonsters
  2. Ontwikkelen van een kwantitatieve test van toxische gluten epitopen in voeding waarmee glutenvrije labelling van voedingsproducten beter onderbouwd kan worden

Resultaten

Het project ontwikkelt de volgende hoofdproducten: (1) een snelle, niet-invasieve diagnostische toets voor coeliakie gebaseerd op perifeer bloed, speeksel of urinemonsters, en (2) een kwantitatieve test van toxische gluten epitopen in voeding waarmee glutenvrije labelling van voedingsproducten beter onderbouwd kan worden