Deelnemende bedrijven

Vooraf hebben de onderzoekers per bedrijfstype (akkerbouw, veeteelt, fruitteelt en gemengd bedrijf) een pilot uitgewerkt met een vast aantal maatregelen. Na een bezoek aan de bedrijven die meedoen aan BEE-Divers is per bedrijf een maatwerk-keuze gemaakt uit een toolbox met maatregelen die passen bij het bedrijf en de locatie.