Hoeve Kazan, biologisch vleesveebedrijf in Nieuwveen

Hoeve Kazan is een kleinschalig, biologisch vleesveebedrijf in Nieuwveen. De twee jonge ondernemers, Saskia en John, kiezen bewust voor kleinschaligheid zodat zorg en aandacht voor dier, mens, klimaat, bodem en biodiversiteit is gegarandeerd. Zij kunnen zich koploper in Zuid-Holland noemen wat betreft kringlooplandbouw en natuur inclusieve landbouw. Op deze manier zorgen ze voor duurzaam en gezond rundvlees van eigen koeien dat prima past in een gezond dieet en dat ze verkopen in de eigen boerderijwinkel.

Motivatie ondernemer

Saskia van Abswoude over hun deelname aan BEE-divers:

“We zijn voortdurend op zoek naar mogelijkheden om de biodiversiteit op ons bedrijf te vergroten en willen ons verder ontwikkelen tot een regeneratief landbouwbedrijf. Samen met de onderzoekers van Wageningen University & Research hebben we uit de BEE-divers toolbox gekozen voor het uitbreiden van onze boomgaard en insectentuin. We verwachten daarmee de fruitopbrengst van de boomgaard te verhogen en door vergroening wordt ons erf nog aantrekkelijker voor onze gasten.”

Interventie & verdienmodel BEE-divers

  • De hoogstamboomgaard wordt hersteld met 16 bomen en de boomstammen krijgen betere bescherming tegen schapenvraat met Douglashout. Hiermee wordt de fruitopbrengst verhoogd.
  • Op het erf worden specifieke solitaire bomen geplant om de bloeiboog voor insecten in het najaar te verlengen. Dit komt naar verwachting de vitaliteit van de insectenpopulaties op het bedrijf ten goede. Het voorziet de populaties van nectar en stuifmeel in een periode waarin de meeste planten zijn uitgebloeid.
  • De appelhaagjes die langs het grindpad komen zorgen ook voor extra stuifmeel en nectar in het voorjaar. Ook deze haagjes gaan de bestuiving van appelbomen verbeteren en zo de fruitopbrengst verhogen. Daarnaast voorzien deze sierappeltjes in een mogelijkheden voor nieuwe producten voor de boerderijwinkel.
  • In de bijentuin zorgen verschillende vaste planten voor een aansluitende bloeiboog en ook het insectenhotel krijgt een plek in de tuin. Dit zorgt voor meer wilde bijen, hommels en andere insecten. Dus meer biodiversiteit en meer beleving op het betekenisvolle boerenerf.
  • Op het erf en in de winkel komt informatie voor bezoekers over bijen, insecten en biodiversiteit. Meer beleving en meer bezoekers verhogen naar verwachting de verblijfsduur van de klant en de binding met de boerderijwinkel.
  • Om de bloeiperiode in het voorjaar te verlengen is een bollenlint aangeplant. De bolgewassen bieden wilde bijen in het vroege voorjaar voeding. Deze insecten krijgen hierdoor ook een steuntje in de rug om de vroegbloeiende fruitbomen te bestuiven in de periode dat de honingbij vanwege lage temperaturen nog niet vliegt.

Motivatie onderzoeker

 “De maatregelen die John en Saskia hebben gekozen vormen een win-win situatie voor enerzijds de biodiversiteit op het bedrijf en anderzijds het verbeteren van de klantrelatie en binding. Zo proberen we binnen BEE-divers biodiversiteitsmaatregelen bedrijfseconomisch te verwaarden”.