Werkwijze en adviezen CDM

De CDM ressorteert onder de unit Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOT Natuur & Milieu) van Wageningen University & Research. De werkzaamheden van de CDM worden jaarlijks in een werkplan beschreven. Het ministerie van LNV stelt het werkplan vast.

Veel van de werkzaamheden worden door werkgroepen uitgevoerd. De werkgroepen worden door de CDM samengesteld op basis van de benodigde inhoudelijke deskundigheid. De werkgroepen stellen in samenspraak met de secretaris een pré-advies op en leggen dat voor aan de CDM. De CDM stelt op basis van het werk van de werkgroepen het advies op.  De activiteiten van de werkgroepen vallen binnen het BO thema Mest en Milieu. Adviezen van de CDM aan het ministerie van LNV zijn openbaar en worden gepubliceerd op deze website.