uitreiking eerste certificaat

Barometer Duurzaam Terreinbeheer

Barometer Duurzaam Terreinbeheer is een certificatiesysteem op twee niveaus voor beheer van groene en verharde terreinen. Het certificaat is bedoeld als kwaliteitsborging van een zo duurzaam mogelijk beheer aan de hand van duidelijke en werkbare criteria. De criteria zijn vooral gericht op het terugdringen van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

Barometer Goud en Zilver

Terreinbeheerders zoals gemeenten, waterschappen, bedrijven, hoveniers en aannemers kunnen het (onkruid)beheer van groene en verharde terreinen laten certificeren conform het Certificaat Barometer Duurzaam Terreinbeheer, Goud of Zilver.

De Barometer is ambitieus. Bedrijven en organisaties tonen met het Barometer certificaat naar opdrachtgevers en stakeholders aan dat terreinbeheer door hen verantwoord en duurzamer wordt uitgevoerd.

Niveau Zilver stelt beperkingen aan het gebruik van chemie in het openbaar groen, verhardingen en op sportvelden. Alleen in bepaalde situaties is een chemische aanpak nog toegestaan (o.a. reuzenberenklauw, eikenprocessierups, verkeersveiligheid). Goud is het meest ambitieuze niveau. Dit stelt naast voorwaarden aan het gebruik van bestrijdingsmiddelen in groen en op verhardingen ook eisen aan een groot aantal andere aspecten bij het beheer van de (openbare)ruimte zoals duurzaam inkopen, verwerking van groen- en zwerfafval, gebruik van meststoffen, hondenpoepbeleid, gladheidsbestrijding en het gebruik van brandstoffen en smeermiddelen.

logo barometer duurzaam terreinbeheer