Sensorgestuurde onkruidbestrijding

DOB 2.0 Shortlist

DOB staat voor Duurzaam OnkruidBeheer op verhardingen. Onkruidbestrijding volgens de DOB-methode is gericht op een effectieve onkruidbestrijding tegen een redelijke kostprijs. Binnen DOB kan men kiezen voor verschillende bestrijdingsmethoden zoals mechanisch, thermisch of chemisch. Kiest men voor chemische onkruidbestrijding dan gelden een aantal regels die de afspoeling van herbiciden naar het oppervlaktewater moeten tegengaan. Doel van de DOB methode is een bijdrage te leveren aan het realiseren en behouden van een goede waterkwaliteit.

Gebruiksverbod gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw van tafel

24 november 2020
Het gerechtshof Den Haag heeft in een uitspraak in hoger beroep een streep gehaald door het wettelijke verbod op het professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw. Sinds 1 april 2016 gold dit verbod voor het gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen op verhardingen, later voor alle professioneel gebruik buiten de landbouw. Alleen enkele specifieke locaties waar i.v.m. veiligheidsvoorschriften chemische bestrijding de enige mogelijkheid is, waren uitgezonderd op het verbod.

De consequentie van de uitspraak is dat het professioneel gebruik van toegelaten gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw weer volgens de strikte voorschriften van het etiket is toegestaan. Dit betekent dat onkruidbestrijding op verhardingen conform de DOB richtlijnen weer is toegestaan maar bijvoorbeeld ook de toepassing van bacteriĆ«n tegen eikenprocessierups en nuttige schimmels tegen ziekten in sportvelden en golfterreinen. 

Lees hier de uitspraak

    DOB 2.0 Richtlijnen

    Bij professionele toepassing van RoundUp Evolution (glyfosaat) voor onkruidbestrijding op halfopen (losse elementen zoals tegels en klinkers) en randstroken/gaten van gesloten verhardingen (bijv. asfalt) is het verplicht te werken volgens de DOB richtlijnen. Dit staat in het wettelijk gebruiksvoorschrift (WG) en op het etiket.

    Voor chemische onkruidbestrijding op verhardingen gelden de praktische richtlijnen uit de DOB 2.0 Shortlist van 1-1-2021. Hierbij gaat het om zaken als welke apparatuur en middelen worden ingezet, welke toedieningsmethode en dosering wordt gebruikt, onder welke omstandigheden gespoten mag worden etc.

    Definities & Toelichtingen. In de shortlist wordt op enkele plaatsen verwezen naar de bijlage Definities & Toelichtingen. In deze bijlage worden nadere specificaties gegeven voor typen verhardingen, werkeenheden, 'moeilijk bereikbare plaatsen', weersvoorspellingen, hulpstoffen en drinkwaterinnamepunten.

    In de bijlage Definities & Toelichtingen vindt u ook de Methodentabel. In de tabel staat weergegeven welke toedieningstechnieken gebruikt kunnen worden conform WG van middelen op basis van glyfosaat. De toepassingscriteria zijn gedifferentieerd per type toedieningstechniek op basis van selectiviteit. Apparatuur die minder middel naast het onkruid op de straat terecht doet komen, hebben minder inperkingen qua inzetbaarheid.