veeg-borstelmachine

Advies en begeleiding DOB

Het adviesteam van Wageningen UR kan u adviseren en ondersteunen bij het invoeren van duurzaam terreinbeheer passend binnen de nieuwe landelijke afspraken. De adviseurs hebben ervaring en deskundigheid op het gebied van onkruidbestrijding op verhardingen en zijn goed op de hoogte van de actuele situatie. Ook kunt u bij het team terecht voor vragen over het beheer van openbaar groen en sportvelden.

Introductie Duurzaam Onkruidbeheer

Algemene introductie waarbij de volgende onderwerpen aan de orde komen: achtergronden en problematiek onkruidbestrijding op verhardingen, landelijke ontwikkelingen, realiseren van milieudoelstellingen, preventie, ontwikkeling en ervaringen DOB-methode met aandacht voor zowel niet-chemische als chemische  onkruidbestrijdingsmethoden, werken volgens de DOB-richtlijnen, registreren van middelengebruik en certificering.

Doelgroep

Terreinbeheerders, beleidsambtenaren, aannemers, uitvoerders op het gebied van onkruidbestrijding; waterschappen en drinkwaterbedrijven

Introductie Certificering Barometer Duurzaam Terreinbeheer

Algemene introductie van het certificaat voor Duurzaam Terreinbeheer. Hierbij komen de volgende onderwerpen aan de orde: algemene uitleg over de certificatie-eisen van de Barometer Duurzaam Terreinbeheer, het niveau van certificering (goud, zilver, brons), DOB (=brons) in relatie tot certificering en implementatie binnen uw organisatie.

Doelgroep

Terreinbeheerders, beleidsambtenaren en uitvoerders op het gebied van onkruidbestrijding; waterschappen en drinkwaterbedrijven

Implementatie Duurzaam Terreinbeheer

Inhoudelijke en procesmatige begeleiding bij de invoering binnen uw organisatie van de nieuwe uitvoeringspraktijk voor onkruidbestrijding op verhardingen. Hierbij komen de volgende onderwerpen aan de orde: meerjarenplanning, reductieplan middelengebruik, inzet van chemische en niet-chemische onkruidbestrijdingsmethoden, toelichting en instructie over het werken volgens de DOB-richtlijnen, organisatie en afstemming, onkruidmonitoring, registratie, evaluatie en emissiemonitoring (i.o.m waterschap).

Doelgroep:

Terreinbeheerders, beleidsambtenaren, aannemers en uitvoerders op het gebied van onkruidbestrijding

Implementatie Certificering

Inhoudelijke en procesmatige begeleiding bij het certificeringstraject conform de Barometer Duurzaam Terreinbeheer

Doelgroep:

terreinbeheerders, beleidsambtenaren, aannemers en uitvoerders op het gebied van onkruidbestrijding

Spuitlicentietraining

Spuitlicentietraining

Indien U of uw organisatie kennisbijeenkomsten gewasbescherming verzorgt voor verlenging van de spuitlicentie kan ons adviesteam of AOC hier invulling aan geven met de cursus: Duurzaam onkruidbeheer, balans tussen doelen en middelen. Milieubelasting, duurzaamheid, kosten, baten, de nieuwste toepassingstechnieken en de achtergronden van de DOB-richtlijnen komen aan de orde (Aanbodcode: 11174).