Links DOB verhardingen

Agrovision-Opticrop

Agrovision-Opticrop ontwikkelt systemen om ondernemers in land- en tuinbouw te ondersteunen bij het dagelijks management. De belangrijkste thema’s zijn teeltregistratie en advisering. Agrovision-Opticrop verzorgt ook de DOB-weerfax

CICERO

CICERO is een onafhankelijke certificatie-instelling die controleert of het beheer van het terrein aan de criteria van de Barometer Duurzaam Terreinbeheer voldoet. Contactpersoon is dhr. G. Staring, Tel. 0527 635 409, Email: gstaring@nak.nl

CleanRegion

The INTERREG IIIC project "Regional Collaboration for Minimising Pesticide Emissions in the Environment" in short CleanRegion, was launched at a starting meeting from 30 March till 1 April 2005, in Denmark. The project links research institutes and local and regional authorities in seven European countries: Denmark, Finland, Germany, Latvia, The Netherlands, Sweden, United Kingdom. Together we want to minimise the use of herbicides for weed control in urban areas, and improve methods for reducing point-source pollution by pesticides.

CROW Duurzaam Terreinbeheer

CROW is het nationale kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte. Deze website biedt informatie over duurzaam terreinbeheer, zoals duurzame aanleg van terreinen en veeg- en onkruidbeheer op verhardingen. Verder komen onkruidbestrijding en bemesting van sportvelden en de organisatie van duurzaam terreinbeheer aan bod.

Ctgb

Het College voor de toelating gewasbeschermingsmiddelen en biociden (ctgb) oordeelt over de toelating van bestrijdingmiddelen op basis van Europees geharmoniseerde wet- en regelgeving

EGEIS

Website van European Glyphosate Environmenat Information Source (EGEIS) met achtergrondinformatie over glyphosaat (glyfosaat) opgesteld door onafhankelijke wetenschappers binnen de EU.

KRW

Alle informatie over de Europese Kaderrichtlijn Water. Op de site zijn ook de beschermingsdocumenten te vinden voor de verschillende innamepunten van oppervlaktewater uit Rijkswateren voor de bereiding van drinkwater.

KIWA

KIWA is een onafhankelijke certificatie-instelling die controleert of het beheer van het terrein aan de criteria van de Barometer Duurzaam Terreinbeheer voldoet. Contactpersoon is mevr. Sietske van der Beek, Tel.: 0113 253434, Email: sietske.vanderbeek@kiwa.nl

Landwirtschaftskammer

Overheidsinstantie voor de land-en tuinbouw in de deelstaat Nordrhein-Westfalen, Duitsland. Op de site staan voorbeelden van niet-chemische onkruidbestrijdingstechnieken zoals die in de deelstaat worden toegepast. Op de pagina ook veel foto's van apparatuur en adressen van leveranciers.

SKL

De Stichting Kwaliteitseisen Landbouwtechniek (SKL) in Wageningen is een onafhankelijke keuringsinstelling. De stichting heeft als doelstelling het bevorderen en verbeteren van de goede werking van trekkers, machines en installaties die gebruikt worden in de land- en tuinbouw. Ook spuitapparatuur voor onkruidbestrijding op verhardingen dient periodiek gekeurd te worden. De keuringen worden uitgevoerd door SKL erkende keuringsbedrijven. Op de website van SKL is een lijst te vinden met erkende keuringsbedrijven.

SMK

Webpagina van Stichting Milieukeur met informatie over de 'Barometer Duurzaam Terreinbeheer'. De Barometer maakt het mogelijk om terreinbeheer op drie niveaus te laten certificeren door een onafhankelijke organisatie. SMK ontwikkelt en beheert criteria om duurzaam ondernemen inzichtelijk, betrouwbaar en controleerbaar te maken. Contactpersoon Duurzaam Terreinbeheer: Herman Docters van Leeuwen, Tel.: 070 35 86 300, E-mail: hdoctersvanleeuwen@milieukeur.nl

Schoon Water voor Brabant

Schoon Water voor Brabant is een stimuleringsproject van Brabant Water en Provincie Noord-Brabant met als doel het terugdringen van het gebruik van schadelijke gewasbeschermingsmiddelen en chemische bestrijdingsmiddelen in de zeer kwetsbare grondwaterbeschermingsgebieden (Budel, Vessem, Nuland, Waalwijk, Haaren en Macharen).

SGS Nederland B.V

SGS Nederland B.V. is een onafhankelijke certificatie-instelling die controleert of het beheer van het terrein aan de criteria van de Barometer Duurzaam Terreinbeheer voldoet. Contactpersoon is Coert Bregman, Tel.: 0)181 69 32 89, E-mail: coert.bregman@sgs.com