PN Noord-Brabant

Het Praktijknetwerk Duurzaam Terreinbeheer Noord Brabant is per 31 december 2010 beëindigd.

Regionale Praktijknetwerk bijeenkomsten, Juni 2010

Regionale Praktijknetwerk bijeenkomsten, Juni 2010

Als vervolg op een eerdere netwerkbijeenkomst over de algemene aspecten van Duur­zaam Inkopen stond deze bijeen­komst in het teken staan van Duurzaam Inkopen van Plantmateriaal en welke rol de gemeente, de kweker en hovenier in deze keten spelen. Harm Horlings (vicevoorzitter Greenport Midden-Brabant) ging in op de rol van de boomkwe­kerij­sector met betrekking tot het duurzaam kweken van bomen. Ruud Kempen (manager Van Helvoirt Groenprojecten) gaf zijn visie op de praktische invulling van duurzaamheid door hoveniers aan de hand van een voorbeeldproject in Bladel. Na de presentaties was er een rondleiding op de kwekerij van M. van den Oever Boomkwekerijen in Haaren

Datum en locaties:
Alle Regio’s: woensdag 2 juni, Van Helvoirt Groenprojecten, Berkel- Enschot en M. van den Oever Boomkwekerijen, Haaren.

Download het verslag

Regionale Praktijknetwerk bijeenkomsten, November 2009

Regionale Praktijknetwerk bijeenkomsten, November 2009

Op het programma stonden Schoon Water voor Brabant n.a.v. de afronding van het project. Andrea Almasi (Provincie Brabant) ging in op de resultaten die zijn geboekt m.b.t het terugdringen van het gebruik van gewasbescher­mings­middelen in de kwetsbare grondwater­beschermings­gebieden. tweede onderdeel was een presentatie en demonstratie van de Zacho Hete Lucht Techniek door Eddy Schabbink (Firma Donker). Deze techniek is vrij nieuw op de markt en werd in diverse pilots toegepast met wisselende resultaten afgaande op geluiden uit het veld. Aansluitend een demonstratie van de machine rond het gemeentehuis van Uden en Oisterwijk.

Data en locaties:
Regio Oost: Maandag 16 november, Gemeente Uden.
Regio Midden en West: Dinsdag 19 november, Gemeente Oisterwijk.

Download het verslag

Regionale Praktijknetwerk bijeenkomsten, April 2009

Regionale Praktijknetwerk bijeenkomsten, April 2009

De bijeenkomsten stonden in het teken van Duurzaam Inkopen. Joyce de Wit en Machiel van Dalen van Senter Novem gaven een presentatie over de duurzaamheidscriteria "Reiniging Openbare Ruimte" en "Groenvoorzieningen" en aspecten met betrekking tot inkoop van diensten.

Data en locaties:
Regio Oost: Maandag 6 april, Gemeente Asten.
Regio Midden: Dinsdag 7 april, Gemeente Boxtel.
Regio West: Woensdag 8 april, Stadskantoor Bergen op Zoom.

Download de presentatie

Regionale Praktijknetwerk bijeenkomsten, November 2008

Regionale Praktijknetwerk bijeenkomsten, November 2008

In het kader van het praktijknetwerk Duurzaam Terreinbeheer Brabant zijn drie regionale bijeenkom­sten georganiseerd voor met name gemeentelijke beheerders en beleidsmedewerkers.

Data en locaties:
Regio West, 5 november bij gemeente Bergen op Zoom;
Regio Midden, 6 november bij gemeente Boxtel;
Regio Oost, 11 november bij gemeente Gemert-Bakel.

Download het verslag

Praktijknetwerk bijeenkomst ('excursie') op 4 juni 2008

Praktijknetwerk bijeenkomst ('excursie') op 4 juni 2008

Ongeveer 25 personen van gemeenten en enkele uitvoerende bedrijven waren aanwezig in de kantine van de RKSV Schijndel op het Zuideinderpark in Schijndel. Wim Bekkers van de gemeente gaf een toelichting op de wijze waarop het grootonderhoud van de sportvelden en de onkruidbestrijding (zonder spuiten) wordt uitgevoerd. Daarna was er gelegenheid om de werkzaamheden die in het kader van groot onderhoud momenteel op het sportcomplex plaatsvinden te bezichtigen. Als tweede onderwerp kwam de herinrichting van het Kloosterpark aan de orde waarbij veel aandacht is geschonken aan duurzame inkoop van plantmateriaal.

Download de presentatie

2008 en eerder