aanleg bestrating

Preventie DOB verhardingen

Bij het ontwerp en aanleg van verhardingen is het belangrijk rekening te houden met onkruidwerende of –beperkende mogelijkheden. Ook hier geldt “voorkomen is beter dan genezen”, door preventieve maatregelen kan het toekomstig beheer minder intensief zijn.

Het ambitieniveau met betrekking tot preventieve onkruidbestrijding kan onderdeel zijn van een meerjarenplan onkruidbeheer.

Voor preventief onkruidbeheer is een goede afstemming tussen beheerder en ontwerper gedurende het gehele proces, van ontwerp tot constructieve invulling van de openbare ruimte onontbeerlijk!

Meer informatie en voorbeelden met betrekking tot het ontwerpen, de aanleg en het onderhoud van onkruidwerende verhardingen kunt u vinden in het DOB Preventiedocument.

Bestrating met voegvulling
Bestrating met voegvulling

Belgische onderzoekers van de Universiteit van Gent en het OCW hebben aangetoond dat een geïntegreerde aanpak van de onkruidbestrijding op verhardingen het meest kosen-effectief is. Te beginnen met meer aandacht voor preventie bij ontwerp, aanleg en onderhoud. Het rapport geeft hiervoor praktische handreikingen (hoofdstuk 3).