Feed4Foodure

Feed4Foodure

Feed4Foodure is een publiek private samenwerking tussen de Vereniging Diervoederonderzoek Nederland en Wageningen University & Research.

Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ondersteunt het programma via het TKI Agri&Food.  De partners werken aan verduurzaming van de diervoederketen en de veehouderij. Denk aan efficiënt gebruik van grondstoffen en nutriënten (“resource efficiency”), verlaging van de “ecologische footprint” van de veehouderij en gezonde dieren.

Agenda

Om de ontwikkelingen binnen Feed4Foodure breed te communiceren en te bediscussiëren organiseren wij regelmatig een themamiddag voor medewerkers van het bedrijfsleven, de overheid en kennisinstellingen.

Als er iets georganiseerd wordt, dan toont hieronder informatie. .