Waarom HappyHier

Waarom HappyHier?

De omgeving waarin we leven bepaalt mede hoe gelukkig we zijn, naast onze genen en allerlei persoonlijke omstandigheden. Die leefomgeving verandert voortdurend. Winkelketens gaan failliet, wegen en parken worden aangelegd, wijken heringericht, polders onder water gezet en windmolens geplaatst. Deze veranderingen dragen niet altijd bij aan het geluk van de bewoners en leiden met regelmaat tot verhitte debatten in de samenleving. Zo ondertekenden begin dit jaar in korte tijd honderdduizend Nederlanders een petitie tegen bouwen aan de kust. Dat laat zien dat mensen de inrichting van hun leefomgeving belangrijk vinden.

Betere besluitvorming over ingrepen in leefomgeving

Het onderzoek HappyHier wil bijdragen aan een leefomgeving die mensen gelukkiger maakt. Met de inzichten uit het onderzoek kunnen overheden en bedrijven de bijdrage aan geluk meenemen bij beslissingen die ingrijpen in de leefomgeving van burgers. In de besluitvorming spelen tot nu toe vooral goed te kwantificeren overwegingen, zoals werkgelegenheid en kosten, een grote rol. De effecten van veranderingen in de leefomgeving op geluk spelen nauwelijks een rol, mede door gebrek aan kennis hierover.