Wat is Happyhier

Wat is HappyHier?

HappyHier is een burgeronderzoek van Wageningen University & Research dat antwoord wil geven op de vraag waar mensen zich gelukkig voelen of juist niet. Geluksonderzoek laat zien dat onze omgeving deels ons geluk bepaalt. Maar over de variatie in geluk binnen Nederland en de factoren die dit bepalen, is weinig bekend. Met behulp van gelukscores van mensen op verschillende plekken, willen de onderzoekers het inzicht vergroten in de betekenis van kwaliteit van de leefomgeving voor mensen. Zijn Nederlanders gelukkiger op hun werkplek dan thuis? Zijn ze op de stille hei gelukkiger dan in de gonzende stad? Het onderzoek wil dit inzicht vergroten door mensen regelmatig enkele vragen over hun geluk te laten beantwoorden op de plek waar ze op dat moment zijn. Deze vorm van onderzoek is tegenwoordig mogelijk omdat de meeste mensen een smartphone gebruiken.

Geluk delen met een smartphone

Iedereen, van Sluis tot Hongerige Wolf, kan aan dit unieke experiment meedoen. Diegene die de app HappyHier installeert, krijgt een maand lang een paar keer per dag, via deze app, enkele vragen voorgelegd met het verzoek die ter plekke te beantwoorden. Dat kan thuis zijn, op het werk, maar ook buiten tijdens een fietstocht of wandeling in het bos of in de stad. Bij een groot aantal deelnemers wordt het mogelijk om de invloed van de leefomgeving op geluk te onderscheiden van de invloed van persoonlijke omstandigheden. Als begin mei blijkt dat Brabanders gelukkiger zijn dan Amsterdammers, betekent dat waarschijnlijk dat PSV kampioen is geworden, maar als dat eind mei nog steeds zo is, heeft het Brabantse land iets dat de hoofdstad niet biedt.

Wat biedt de app aan de deelnemer?

HappyHier geeft de deelnemer feedback over zijn of haar gemoedstoestand. Ben ik maandag echt minder gelukkig dan op zaterdag? Klopt het dat werken gelukkig maakt? Ben ik op de stille hei gelukkiger dan in de gonzende stad? De antwoorden van HappyHier op deze vragen waren voor deelnemers aan een eerder testonderzoek soms verrassend. Onderzoek van de Erasmus Universiteit laat zien dat de deelnemers aan geluksonderzoek duidelijk tevredener met hun leven werden door de inzichten die dat hun gaf.