De Nederlandse Haverketen en de partners

De glutenvrij haverketen is in 2005 opgezet binnen het kader van het Celiac Disease Consortium. In dit consortium werken universitair medische centra van Leiden, Groningen, Amsterdam en Rotterdam, en Wageningen University & Research, in samenwerking met diverse bedrijven en met de Nederlandse Coeliakievereniging, samen voor de ontwikkeling van veilige voeding, betere diagnostiek en verhoogde preventie voor mensen met coeliakie (gluten-intolerantie).

In 2010 zijn uit deze keten de eerste glutenvrije ontbijtproducten op basis van haver op de markt gebracht. In 2011 is hier het glutenvrije haverbrood als uniek product voor de Nederlandse markt aan toegevoegd. Andere, innovatieve en glutenvrije producten op basis van haver zijn in voorbereiding. Deze keten is nu nog klein maar groeit snel.

Wegens grote gezondheidsvoordelen voor de gehele maatschappij is het plan opgevat om te werken aan de terugkeer van haver in Nederland. Het betreft de Nederlands maatschappij in de meest brede zin van het woord: de mensen, de landbouwhuisdieren en de landbouw. Dit heeft geleid tot de oprichting in 2011 van De Nederlandse Haverketen. In deze haverketen zijn onderzoeksinstellingen en bedrijven betrokken in en zogenaamde publiek-private samenwerking (PPS) voor onderzoek en productinnovatie. 

De Nederlandse Haverketen omvat nu drie thema's:

1. Voedingsproducten voor consumenten

  • Gericht op gezondheid (en ziektepreventie en management) in het algemeen
  • Gebruikmakend van individuele componenten (raffinage van eiwit, vezels, olie, zetmeel) voor dieetproducten en andere toepassingen
  • Specifiek gericht op strikt glutenvrij

2. Diervoederproducten

  • Algemeen (energie en voedingsstoffen)
  • Specifieke functionaliteiten

3. Teelt

Aan de Nederlandse Haverketen nemen de volgende partners deel: