Haver is een duurzaam gewas

Haver is een robuust gewas dat weinig input van bestrijdingsmiddelen en mest nodig heeft. Haver heeft van nature een hoge weerstand tegen ziekten en een lage stikstofbehoefte. Hierdoor heeft haver een gunstige ecologische ‘footprint’ en is het een zeer geschikt gewas voor de biologische landbouw.

Haver past goed in verschillende teeltwisselingen. Haver speelt daarbij een gunstige rol in de bodemvruchtbaarheid en bodemgezondheid doordat het diverse grondgebonden ziekteverwekkers terugdringt.

Een nadeel van haver is de hoge gevoeligheid voor legering: door de lange halmen slaat het gemakkelijk tegen de grond bij heftige regenval en windvlagen. De haverrassen met korter stro hebben hier overigens veel minder last van. De legering heeft geen ernstige gevolgen voor de zaadproductie, maar bemoeilijkt de oogst en verhoogt de kans op schimmelgroei en daarmee de vorming van mycotoxinen.