Lignineplatform

Het Lignineplatform heeft tot doel het bevorderen van interdisciplinair, innovatief en precompetitief onderzoek waarin zowel industrie als onderzoeksinstellingen samenwerken om te komen tot valorisatie van lignine. Hiermee wordt de industriële productie beoogd van energiedragers, chemicaliën en materialen die van lignine kunnen worden afgeleid. Deze activiteiten passen binnen de concepten van integrale lignocellulose Bioraffinage. Het Lignineplatform verenigt unieke competenties die de gehele keten omvatten van teelt van lignocellulose biomassa tot uiteindelijk aromaten en andere biobased producten.

Lignine is een complex natuurlijk biopolymeer, dat normaliter stevigheid verleent aan planten, zoals in hout en stro. Momenteel neemt de wetenschappelijke en commerciële interesse voor lignine en de afgeleide producten in rap tempo toe als onderdeel van de integrale Bioraffinage.

Er bestaan drie typen lignine die worden ingedeeld op basis van hun samenstelling:

  1. hardhout lignine (verschillende ratio’s van coniferyl/sinapyl-alcoholresiduen);
  2. zachthout lignine (vooral coniferyl-groepen en slechts sporen van sinapyl-alcoholgroepen); ]
  3. monocotyl lignine (gras-type, met significante hoeveelheden p-coumaryl-alcoholgroepen).

Ze hebben echter de aanwezigheid van aromatische verbindingen gemeen. De synthese van ligninen is een zeer gecompliceerd proces waarbij mono-lignols worden gekoppeld via peroxiden en zo een complex opleveren dat dient als lijm tussen de (hemi-)cellulose bundels.

Ondanks het belang van lignine in plantenweefsel en vanwege de slechte natuurlijke afbreekbaarheid wordt lignine vaak als afvalstroom of als laagwaardige zijstroom beschouwd in veel pulp- en Bioraffinage-processen. Dit is het geval bijvoorbeeld bij de productie van papier en chemicaliën of bio-ethanol, waarin lignine zelfs 'non-fermentable' wordt genoemd.

Richard met vloeibare lignine.jpg

Doel van het platform

Het Lignineplatform heeft tot doel het bevorderen van interdisciplinair, innovatief en precompetitief onderzoek om een netwerk te creëren gericht op de valorisatie van lignine. Hiermee wordt de industriële productie beoogd van chemicaliën en verbindingen die van lignine kunnen worden afgeleid. Deze activiteiten passen binnen de concepten van integrale Bioraffinage.

Het Wageningen University & Research Lignineplatform bestaat uit een groot aantal gerenommeerde wetenschappers uit sterk uiteenlopende disciplines van Wageningen University & Research en van andere kennisinstellingen. Ook een aantal bedrijven uit de gehele keten participeren als sponsors.

Het Lignineplatform is Engelstalig.

Zie ook

Ga naar The Lignin Platform

Projecten

Meer informatie