Sinderhoeve

Sinderhoeve

Sinderhoeve

De Sinderhoeve is een proefterrein met proefsloten, proefvijvers, laboratoria (het ‘Sinderhuis’) en zeven hectaren landbouwgrond. Met deze faciliteiten wordt aquatisch en terrestrisch onderzoek gedaan naar de manier waarop een chemische stof zich in het milieu gedraagt. Daarnaast wordt er onderzoek verricht naar milieukwesties met een algemener karakter.

De Sinderhoeve maakt deel uit van Wageningen Environmental Research, het kennisinstituut voor de groene leefomgeving van Wageningen University & Research. De faciliteit wordt geƫxploiteerd volgens de OESO-richtlijnen voor goede laboratoriumpraktijken (Good Laboratory Practice/ GLP). De Sinderhoeve voldoet sinds 2004 aan deze GLP-voorschriften en vormt de buitenlocatie van het ERA-Lab voor risicoanalyses (dat ook deels in Wageningen is gevestigd). Dit houdt in dat alle proefsystemen conform de GLP-richtlijnen kunnen worden ingezet. Dit heeft ervoor gezorgd dat de Sinderhoeve tot een goed uitgeruste en flexibele testfaciliteit kon uitgroeien.