Faciliteiten

De Sinderhoeve beschikt over een brede reeks aan experimentele faciliteiten.

Naast faciliteiten als proefsloten, mesocosms en lysimeters biedt de Sinderhoeve ook ruimte aan een bescheiden laboratorium en vergaderzaal.

Sinderhoeve1.jpg

Proefsloten

Voor het testen van niet-persistente chemische stoffen worden twintig proefsloten gebruikt. Deze sloten zijn 40 meter lang, 3,3 m breed aan het wateroppervlak en 1,6 m breed aan het sedimentoppervlak. De sloten hebben een waterdiepte van circa 0,5 m, een sedimentdiepte van 0,25 m en een totaal volume van circa 55 m3. Dit proefslotencomplex wordt uitsluitend gebruikt voor het testen van niet-persistente chemicaliën.

Sinderhoeve2.jpg

Cilinders

Om het aantal experimentele eenheden in een sloot te vergroten worden cilinders gebruikt.

Deze cilinders (kunststof, doorsnede: 1,05 m; hoogte: 0,9 m) kunnen binnen een of meerdere sloten worden geplaatst om het aantal experimentele eenheden te vergroten of kleinere testsystemen te creëren. De cilinders zijn te combineren met uitvliegvallen en de systemen kunnen worden voorzien van fytoplankton of van macrofyten. Deze cilinders worden uitsluitend gebruikt voor het testen van niet-persistente chemicaliën.

Mesocosms – Rond type beton

Mesocosms – Rond type beton

Voor het testen van o.a.  chemische stoffen worden ronde betonnen experimentele mesocosms gebruikt.

Mesocosms – rond van vorm en gemaakt van beton: 28 ronde mesocosms met een doorsnede van 2,20 m en een diepte van 0,8 m. Deze systemen zijn op een kosten effectieve manier te reinigen en opnieuw in te richten. Ze zijn daarmee ook geschikt voor het testen van meer persistente chemische stoffen.

Sinderhoeve3.jpg

Mesocosms - Rond type kunststof

Voor het testen van o.a. chemische stoffen worden ronde kunststof experimentele mesocosms gebruikt.

Mesocosms– rond: er zijn 32 ronde kunststof mesocosms met een doorsnede van 1,2 m en een diepte van 0,7 m. Deze systemen zijn op een kosten-effectieve manier te reinigen en opnieuw in te richten. Ze zijn daarmee ook geschikt voor het testen van meer persistente chemische stoffen.

Sinderhoeve4.jpg

Mesocosms - variabele diepte

Voor experimenten met vooral waterplanten worden rechthoekige cosms met drie plateaus op verschillende dieptes gebruikt.

Mesocosms – variabele diepte: 24 rechthoekige cosms. Deze systemen hebben drie plateaus op verschillende dieptes: ondiep (20 cm), semi-diep (50 cm) en diep (90 cm). Deze systemen worden voornamelijk gebruikt bij experimenten met macrofyten, omdat de verschillende dieptes een goede habitat vormen voor een groot aantal verschillende planten (bijv. drijvende planten, planten die in ondiep water wortelen en planten die onder water groeien). Met deze testsystemen kan ook het effect van chemicaliën op een bredere aquatische omgeving, met o.a. organismen aanwezig in de oeverzone en/of aanwezig op grotere diepte, worden bestudeerd.

Sinderhoeve5.jpg

Mesocosms – vierkant

De vierkante betonnen mesocosms worden onder meer gebruikt voor het testen van chemische stoffen.

Mesocosms – vierkant (beton): er zijn twintig vierkante betonnen mesocosms met een lengte van 140 cm, een breedte van 120 cm en een diepte van 80 cm. Deze systemen zijn kosten-effectief te reinigen en opnieuw in te richten. Ze zijn daarmee ook geschikt voor het testen van meer persistente chemische stoffen.

Sinderhoeve6.jpg

Lysimeters

Voor aquatisch en terrestrisch onderzoek kunnen verschillende lysimeters worden gebruikt.

Lysimeters: voor terrestrisch of aquatisch onderzoek kunnen dertig vierkante lysimeters (bekleed met plastic zakken) worden gebruikt. Deze systemen zijn 1,4 m lang, 1,4 m breed en 2,5 m diep.

Er zijn zes ronde lysimeters die alleen voor terrestrisch onderzoek kunnen worden gebruikt. De kolommen zijn 3,3 m diep en hebben een doorsnede van 0,8 m. Momenteel zijn ze gevuld met zandgrond; drie van deze kolommen bevatten kalkgrond en drie leemarme grond.

Sinderhoeve7.jpg

Faciliteiten op de Sinderhoeve

Naast proeffaciliteiten biedt de Sinderhoeve ook een bescheiden vergaderruimte. Deze vergaderruimte biedt plaats aan circa 16 tot 20 personen en is uitgerust met een projectiescherm, whiteboard en flipchart.

Via een ADSL-verbinding kan gebruik van internet worden gemaakt. In het keukentje waar koffie en thee kan worden gezet, is ook een magnetron te vinden.

Er zijn speciale ruimtes beschikbaar voor onderdelen van GLP-experimenten (zoals de identificatie van macro-ongewervelden) en een klein laboratorium voor eenvoudige labwerkzaamheden.