Fieldstation ‘the Sinderhoeve’ june 24,1959. On the foreground an irrigation experiment whith oats. Some spots in the field shows the effects irrigation experiments.

Geschiedenis

De geschiedenis van het proefstation 'De Sinderhoeve'

Het proefstation 'De Sinderhoeve' ligt aan de Telefoonweg 77 in Renkum (NL). Het station ligt in een open veld en is omgeven door weideland en bossen. Het totale oppervlakte bedraagt elf hectaren.

Op 17 september 1944 dropten Amerikaanse Douglas-toestellen Britse parachutisten van de 1st Parachute Brigade boven de Renkumse heide ter hoogte van de Sinderhoeve. Op luchtfoto's is duidelijk te zien dat de panelen voor de dropzone in een veld ten westen van de Telefoonweg in Renkum waren geplaatst. Dit veld lag aan de overkant van de weg waar ook boerderij ‘De Sinderhoeve’ lag (Operation Market Garden, 17-25 september 1944).

In de jaren 50 werd de Sinderhoeve opgekocht door het Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding in Wageningen (Staring Centrum). Het doel was via bodemexperimenten, zoals testen met irrigatie, grondwaterpeil, infiltratie en evapotranspiratie, onderzoek te verrichten naar de effecten hiervan op landbouwgewassen.

Preparations for the irrigation installation. On the foreground filters and on the background containers to be digged into the soil.

Er werd gebruik gemaakt van lysimeters om de invloed van bemesting op de processen in de bodem en het grondwater te bestuderen.

sinderhoeve lysimeter 1960web.jpg

In 1989 werden er twintig proefsloten aangelegd in de velden van de Sinderhoeve. Hiermee bood de faciliteit ruimte voor ecotoxicologische experimenten en eutrofiëringsonderzoek. De constructie bestond uit twintig uniforme sloten, ieder 40 m lang, die onderling met elkaar kunnen worden verbonden. De sloten kunnen ook los van elkaar worden gebruikt als systemen met stilstaand water of stromend water. Het bodemsediment is lemige klei die wordt verzameld in een mesotroof aquatisch ecosysteem.

Tussen 2000 en 2008 zijn er meerdere kleine aquatische meso-/microkosmossen aangelegd op de proefvelden van de Sinderhoeve. Deze worden voor ecotoxicologische experimenten gebruikt.