Cultuurwaarde-onderzoek laanbomen

Naast het Gebruikswaarde-onderzoek laan- en straatbomen (GWO) loopt er vanaf 2007 een project Cultuurwaarde-onderzoek laanbomen. Dit laatste onderzoek wordt door dezelfde partijen uitgevoerd. Waar het GWO zich richt op de waarde voor de (eind)gebruiker, richt het cultuurwaarde-onderzoek zich op de waarde in de cultuur, dus op de kwekerij.

Het Cultuurwaarde-onderzoek houdt zich in eerste instantie bezig met zaken als vermeerdering en de verzorging in de teeltfase. Omdat in deze fase de basis wordt gelegd voor de kwaliteit van de latere straatboom zijn de twee projecten sterk met elkaar verbonden. Onderdeel van dit project is bijvoorbeeld het onderzoek naar (uitgestelde) onverenigbaarheid en goede dan wel slechte ent-onderstam combinaties voor laanbomen.

In de links hiernaast vindt u de publicaties uit het project en een korte samenvatting van het onderzoek in de periode 2004-2008.