Biologisch Proef- en Leerbedrijf ‘Droevendaal’

Op het Biologisch Proefbedrijf ‘Droevendaal’ worden de faciliteiten geboden voor onderzoek en onderwijs op het gebied van de biologische productie. Daarbij gaat bijzondere aandacht uit naar de rotatie van gewassen.

Op deze locatie worden zeer verschillende experimenten uitgevoerd, bijvoorbeeld met miscanthus (olifantsgras) of het monitoren van wormen en insecten.

‘Droevendaal’ staat primair ten dienste van het onderwijs van Wageningen University & Research. Studenten volgen onderwijs dicht bij de dagelijkse praktijk van een biologisch bedrijf.

'Droevendaal’ heeft 50 ha Skal gecertificeerde proefvelden voor akker- en tuinbouw in beheer. Het bouwplan bestaat uit een ruime vruchtwisseling met gras, klaver, graan en aardappels.

Aan de Kierkamperweg in Wageningen liggen de Bovenbuurtse weilanden. Dit is een 40 jaar oud natuurlijk graslandgebied van 13 ha.

Er is een houtig netwerk van hagen (sleedoorn, kornoelje, vlier), knotbomen (knotwilg) en houtwallen (wilg en els). Daarnaast is er een kruidachtig netwerk van grasstroken langs de akkers en ingezaaide kruidenstroken (margrietmengsel bestaande uit 70 soorten kruiden). En er zijn twee grote en een kleine amfibieënpoel.