Insectenkas en Tunnelkassen

Insectenkas

Voor het insectenonderzoek is een speciaal ingerichte geklimatiseerde kas beschikbaar met geforceerde koeling.

Om verspreiding van insecten te voorkomen is deze kas volledig geïsoleerd.

Tunnelkassen

Voor eenvoudige experimenten die minder afhankelijk zijn van gereguleerde klimaatomstandigheden zijn er tunnelkassen (gaas of folie) aanwezig.