Kassen

Het kassencomplex Radix Serre beschikt over kascompartimenten van verschillende grootte en inrichting. Naast goed geoutilleerde gangbare kassen zijn er geklimatiseerde kassen en kassen voor experimenten met bijzonder plantmateriaal zoals genetisch gemodificeerde organismen, quarantaineorganismen en plantpathogenen (virussen, schimmels, nematoden en insecten).

Radix Serre heeft 10.000 m2 glas en omvat ruim 100 compartimenten, variërend van 16 tot 144 m2. De compartimenten tot 64 m2 zijn gesloten, terwijl vanaf 64 m2 luchtramen worden gebruikt. De luchtramen zijn voorzien van insectengaas.

Nergena heeft 4300 m2 glas en omvat 20 compartimenten, variërend van 19 tot 384 m2.

Op beide locaties zijn verschillende teeltsystemen mogelijk zoals:

  • substraatgoten
  • kweektafels al dan niet met eb & vloed
  • vollegrond

De volgende teeltfactoren kunnen in samenhang met elkaar of afzonderlijk nauwkeurig worden geregeld:

  • belichting
  • temperatuur
  • daglengte
  • scherming
  • relatieve vochtigheid
  • CO2-dosering

Diverse compartimenten hebben een hoog inperkingsniveau (tot aan PKM-III) waarmee veilig onderzoek gedaan kan worden naar genetisch gemodificeerde organismen en plantpathogenen.

Insectenkas

Voor het insectenonderzoek is een speciaal ingerichte geklimatiseerde kas met 22 compartimenten beschikbaar met geforceerde koeling. Om verspreiding van insecten te voorkomen is deze kas volledig geïsoleerd.

Tunnelkassen

Voor eenvoudige experimenten die minder afhankelijk zijn van gereguleerde klimaatomstandigheden zijn er tunnelkassen (gaas of folie) aanwezig.

Rode rozen in kas