Proefveld

Proefvelden / Machinepark

Proefvelden

Unifarm beheert in en rond Wageningen ongeveer 240 ha proefvelden op klei, zand (waaronder biologisch) en veen. Deze proefvelden zijn te gebruiken voor vollegrondstuinbouw, akkerbouw en grasland. De meeste percelen kunnen beregend worden.

Voor het irrigatie onderzoek is een tunnelhal (Willem Genettunnel) beschikbaar.

Het is mogelijk om zowel op zand als op klei goede uitgangssituaties te creëren voor een scala aan onderzoekswensen. Hierbij is het mogelijk om variaties op het gebied van grondtype, voorvrucht, vocht en bemestingsniveau te onderzoeken.

Droevendaal

De locatie 'Droevendaal’ bestaat uit 50 ha Skal gecertificeerde proefvelden. Het bouwplan bestaat uit een ruime vruchtwisseling met grasklaver, graan en aardappels.

Onderdeel van Droevendaal zijn de Bovenbuurtse weilanden. Dit is een 40 jaar oud natuurlijk graslandgebied van 13 ha.

Op Droevendaal ligt een houtig netwerk van hagen (sleedoorn, kornoelje, vlier), knotbomen (knotwilg) en houtwallen (wilg en els). Daarnaast is er een kruidachtig netwerk van grasstroken langs de akkers en ingezaaide kruidenstroken (margrietmengsel bestaande uit 70 soorten kruiden). En er zijn twee grote en een kleine amfibieënpoel.

Machinepark

Voor de uitvoering van veldproeven beschikt Unifarm over moderne en specifieke proefveldmachines, diverse RTK-GPS gestuurde trekkers, grondmonsterapparatuur en beregeningsapparatuur.

Op Droevendaal zijn specifieke machines voor biologisch telen aanwezig zoals een wiedbed, een ecoploeg van 15-18 cm diep en schoffelgarnieturen voor rijenteelt of ruggenteelt.

Voor de registratie van alle benodigde teeltgegevens maakt Unifarm gebruik van agrosoftware van Dacom.

Machinepark