Proefveld

Proefvelden / Machinepark

Proefvelden

Unifarm beheert in en rond Wageningen ongeveer 240 ha proefvelden op klei, zand (waaronder biologisch) en veen. Deze proefvelden zijn te gebruiken voor akkerbouw, grasland en vollegrondstuinbouw. De meeste percelen kunnen beregend worden.

Voor het irrigatie-onderzoek is een tunnelhal (Willem Genettunnel) beschikbaar.

Het is mogelijk om zowel op zand als op klei goede uitgangssituaties te creƫren voor een scala aan onderzoekswensen. Hierbij kunnen variaties op het gebied van grondtype, voorvrucht, vocht en bemestingsniveau worden onderzocht.

Machinepark

Voor de uitvoering van veldproeven beschikt Unifarm over moderne en specifieke:

 • proefveldmachines       
  • diverse trekkers RTK-GPS gestuurd
  • Haldrup proefveldzaaimachine RTK-GPS gestuurd met GPS module
  • Haldrup grasoogstmachine
  • Haldrup maaidorser
  • automatische grondmonterapparatuur
  • Jako proefveldbemester   
 • praktijkmachines
 • beregeningsapparatuur

Op Droevendaal zijn specifieke machines voor biologisch telen aanwezig:

 • wiedbed met 8 bedden voor mechanische onkruidbestrijding
 • schoffelgarnituren voor rijenteelt of ruggenteelt
 • wiedeg
 • loof-/onkruidbrander
 • ecoploeg van 15-18 cm diep

Voor de registratie van alle benodigde teeltgegevens maakt Unifarm gebruik van agrosoftware van ISAGRI.

Machinepark