Robotica voor Handsfree Productie

De toekomst van voedselproductie en -verwerking is handsfree landbouw, handsfree oogsten en handsfree testen. Het bekwame personeel dat repetitieve taken onder zware klimatologische omstandigheden accepteert, neemt snel af. Er is een groeiende behoefte om arbeidsintensieve taken te automatiseren. Daarnaast bieden robots ook nieuwe voordelen zoals: het verwerven van ruimtelijke specifieke gegevens, in staat om te werken in moeilijke omstandigheden, voortdurende verbetering en zelfs leermogelijkheden en de mogelijkheid om 24/7 te werken.

Handsfree oogsten

Een voorbeeld van de innovatiekracht van Wageningen University & Research is Sweeper, de zoete paprika oogst-robot. Het doel van Sweeper is om de eerste generatie paprika-oogstrobots op de markt te brengen. De robot helpt telers om arbeid in hun kassen te automatiseren. Doe je met ons mee? Laat ons uw innovatie een boost geven met Vision + Robotics! Handsfree beoordeling

De beschikbaarheid van gekwalificeerd personeel voor kwaliteitsinspectie in de agro- en voedingsmiddelenindustrie neemt snel af. Daarom is er een groeiende behoefte om taken zoals kleurbeoordeling van fruit, groenten en bewerkte voedingsmiddelen te automatiseren voor sorteerdoeleinden of om batches te classificeren. Extra voordelen die door automatisering binnen handbereik liggen, zijn ook dat het werk sneller, objectiever, nauwkeuriger en 24/7 indien nodig kan worden gedaan. Het Color Cabinet is een duidelijk voorbeeld van de innovatiekracht van Wageningen University & Research. Een precisie-instrument voor het objectief meten en analyseren van de kleur van landbouw- en voedselproducten in alle delen van de productieketen, van oogst tot detailhandel. Doe je met ons mee?

Handsfree landbouw

Mobiele robots helpen telers om operaties uit te voeren in hun velden zonder urenlang te hoeven doorbrengen in hun tractorcabines. Het verkleinen van tractoren naar mobiele robots heeft daarom een ​​veelbelovende toekomst. Dit zal het mogelijk maken om natuurinclusieve landbouw te beoefenen, zoals pixel farming met nauwkeurige bewerkingen voor zaaien, gewasverzorging en oogsten. Bovendien worden landbouwers niet meer blootgesteld aan chemicaliën voor gewasbescherming.

Robots zouden appels kunnen plukken, onkruid kunnen wieden in de lente en in de winter opgeslagen fruit of groenten kunnen sorteren. Dit vereist dat robots hun taken op een eenvoudige manier leren. Robots moeten niet taakspecifiek zijn, ze moeten nieuwe handelingen eenvoudig kunnen leren van demonstratie of rechtstreeks van mensen. Dit vereist nieuwe, innovatieve en flexibele robotsystemen. Diepgaand leren en kunstmatige intelligentie zijn nodig om robotsystemen hun doelen voor het oogsten van appels en onkruidbestrijdingsvelden bij te brengen. Wagenings onderzoek omvat het leergedrag van robotsystemen en hoe dit in onze toekomstige landbouw- en voedselproductiesystemen kan worden geïmplementeerd.

Mobiele zelflerende robotica

De autonome navigatiesoftware die op de Husky-robot is geïmplementeerd, is een duidelijk voorbeeld van de kracht van Wageningen University & Research. Op de video ziet u nog een voorbeeld van de innovatieve software die is geïmplementeerd op een autonome Orchard-robot. Dit gezamenlijke onderzoeksproject is uitgevoerd door Wageningen University & Research en de Republiek Korea.

Wilt u met ons samenwerken? Neem contact op met onze Business Developer: