Verantwoorde Innovatie

Vision + Robotics verbindt overheden, sector organisaties en bedrijven vanaf het begin van een project in interdisciplinaire teams. Zo worden niet alleen de economische maar ook de ethische, duurzaamheids en sociale kansen en uitdagingen geïmplementeerd. Door te focussen op user-centric ontwerp, eerlijke businessmodellen en etische waarden van ontwikkeling, helpen we ‘Responsible Innovation’ te bereiken.

Kunstmatige Intelligentie (AI) biedt een kans om om de agrosector efficiënter, slimmer en productiever te maken. Maar weet jij of jouw product goed is voor de natuur, samenleving en een duurzaam en eerlijk businessmodel heeft? Door deze vragen aan het begin van het innovatieproces te stellen worden AI en robotische applicaties effectiever. Daarnaast vergroot het de gebruikersacceptatie en -adoptatie en reëel waarde voor alle stakeholders.

Adoptie

Innovatie was van oudsher beperkt tot het laboratorium, waar technologisch ingenieurs nieuwe technologie ontwikkelden tot zij die marktrijp vonden. Deze aanpak bracht het risico met zich mee dat de technologie mislukte op het moment dat deze de markt bereikte, wat resulteerde in een verlies van geïnvesteerde tijd en geld. Om de acceptatie en adoptie van nieuwe innovaties te verbeteren, of het nu gaat om B2B- of B2C-gebruikers, is het beter om hen er vanaf het begin bij te betrekken. Hoewel het aanvankelijk tijdrovend kan zijn, kan een user-centric, lean-aanpak waarbij eindgebruikers bij het hele ontwikkelingsproces worden betrokken, ervoor zorgen dat digitale producten op de markt worden geaccepteerd.

Deze aanpak is vooral nuttig bij radicale innovatie, waarbij een nieuw product wordt geïntroduceerd zonder een duidelijke marktvraag. Door een Minimal Viable Product te introduceren en de functies en aannames ervan te testen met eindgebruikers, vervolgens te itereren op basis van hun feedback en door te gaan met ontwikkelen totdat een marktrijp product is bereikt, kunnen we de acceptatie van AI en AI-robotica aanzienlijk vergroten.

Fair Business Models

Met Fair Business Models (eerlijke businessmodellen) gaan we verder dan economische voordelen, natuur-inclusiviteit en sociale welvaart, om ervoor te zorgen dat de waarde die door een innovatie wordt voorgesteld door alle belanghebbenden als eerlijk wordt ervaren. Wageningen Economic Research heeft praktijkgerichte modellen en tools ontwikkeld die handvatten kunnen bieden aan bedrijven die eerlijke businessmodellen willen implementeren. We geven inzicht in de agrifoodsector, hoe de markt werkt en geven ideeën over businessmodel-innovaties die een duurzame groei mogelijk maken.

Lees meer

Ethiek

Ethiek is een relatief nieuwe, maar zeer belangrijke discipline voor AI en robotica in de agrifoodsector. Vision + Robotics onderzoekt ethische en maatschappelijke waarden van potentiële eindgebruikers van nieuwe technologie tijdens de ontwikkeling ervan. We analyseren mogelijkheden om rekening te houden met deze waarden in het verdere ontwerp van de technologie, of in de ontwikkeling van een implementatietraject.

In casestudies en workshops in heel Europa met AI- en robotontwikkelaars onderzoeken we de kwesties die zij tegenkwamen in hun werk en binnen het ontwikkelingsproces van robotica. Vier hoofdthema's komen naar voren:

  • Privacy: hoe zorg je er bijvoorbeeld voor dat gegevens niet uitlekken en hoe houd je je aan de General Data Protection Regulation (GDPR)?
  • Beveiliging: wat te doen aan zorgen rond hacks of toegang tot gegevens door derden?
  • Autonomie: hoe zullen AI en robotica de rol en waarden van boeren veranderen?
  • Non-maleficence: hoe zorgen we ervoor dat landbouwrobots geen schade toebrengen aan hun omgeving, zowel in fysieke, maar ook in psychologische en sociale zin?

Als onderdeel van het door NWO gefinancierde ELSA Lab project biedt Vision + Robotics overheden, sectororganisaties en bedrijven de kennis, het inzicht en de tools om ethische en maatschappelijke dilemma's rondom AI en robotica - vroeg in het ontwerpproces - te identificeren en de dialoog aan te gaan met eindgebruikers en andere stakeholders. We helpen bestaande en toekomstige marktkansen voor sociaal en ethisch verantwoorde AI en robotica voor de agrifoodsector te identificeren.

Meer weten?

Robotica ontwikkelen die goed ontvangen worden in de agrifood-sector? Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.