Project

SWEEPER, oogstrobot voor paprika

In de glastuinbouw is een grote behoefte om arbeid te automatiseren. De beschikbaarheid van arbeidskrachten die repetitieve taken onder moeilijke klimaatomstandigheden willen uitvoeren neemt snel af. Robotisering van deze arbeid heeft een hoog niveau van technologische mogelijkheden bereikt.

In SWEEPER zal het teeltsysteem worden geoptimaliseerd om het oogsten met een robot te vereenvoudigen. Om het niveau van de cognitieve vaardigheden van de robot te verbeteren, zullen gewasmodellen worden toegepast om de locatie van de paprika's bij benadering te bepalen. Deze "model-based vision” zal de vruchtdetectie verbeteren en versnellen. Op basis van de inzichten uit het project CROPS, zullen sensors alleen op de grijper worden geplaatst.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Dit project heeft financiering ontvangen van het Horizon 2020-programma voor onderzoek en innovatie van de Europese Unie in het kader subsidieovereenkomst nummer 644313.

> Projectsite over Sweeper: www.sweeper-robot.eu