Wageningen Solar Research Programme

Wageningen Solar Research Programme

Om de doelstellingen van het Energieakkoord te halen, zet de Nederlandse regering fors in op zonne-energie. Het verbruik van zonne-energie (elektriciteit en warmte) in Nederland is van 2018 tot 2019 met 37 procent gestegen. Dit is terug te zien in een grote toename van zonneparken, met name op landbouwgrond. Deze zonneparken zijn meestal gericht op het maximaliseren van de energieopbrengst. Wageningen University & Research (WUR) wil daar ook natuurinclusieve en maatschappelijke impact aan toevoegen.

De wereldwijde samenleving staat voor verschillende grote uitdagingen: klimaatverandering, verduurzaming van de energievoorziening, voldoende en gezonde voedselproductie, het tegengaan van de achteruitgang van de biodiversiteit en de beschikbaarheid en kwaliteit van water. Deze uitdagingen zijn met elkaar verbonden; acties met betrekking tot één bepaalde uitdaging kunnen vaak gevolgen hebben voor één of meer van de andere uitdagingen, wat in bepaalde gevallen kan leiden tot een vertraging of een versnelling van het nagestreefde proces.

In het Wageningen Solar Research Programme ontwikkelen we een geïntegreerde benadering van het veranderingsproces. Ons onderzoek richt zich op zes gerelateerde thema's:

  1. Landschap en ruimtelijke kwaliteit
  2. Biodiversiteit en natuur
  3. Agrivoltaics
  4. Betrokkenheid
  5. Meteorologie
  6. Bodemkwaliteit

In alle thema’s maken we gebruik van de nieuwste technologische innovaties.

Met het Solar Research Programma willen we een wetenschappelijke basis leggen voor duurzame zonneparken die rendabel zijn voor economie, natuur en maatschappij. WUR werkt hierin samen met burgers, grondeigenaren, gewastelers, energie- en technologieleveranciers, adviesbureaus, overheden en maatschappelijke organisaties.

De visie van het Solar Research Programma bevat de volgende ingrediënten:

  • Een regionale geografische aanpak.
  • Een integrale aanpak met (1) samenhang tussen voedsel, water en energie, zodat dit elkaar kan versterken, (2) respect voor de duurzame leefomgeving, en (3) een sociaal ingebedde visie met maatschappelijke waarden.
  • Capaciteit door verbinden van specifieke ‘slimme’ netwerken in de samenleving (bijvoorbeeld de Natuur & Milieu Federatie).