Klimaattop COP27

Van 6 tot 18 november 2022 vindt in Sharm el-Sheikh de COP27 plaats, de 27e klimaattop van de Verenigde Naties. Op deze top bespreken de VN-lidstaten de wereldwijde aanpak van klimaatverandering. Wetenschappers van Wageningen University & Research zetten zich in om de aanwezige delegaties van onderbouwde informatie te voorzien en de onderhandelingsprocessen van dichtbij te volgen.

Tijdens de COP27 wordt er zowel gesproken over klimaatmitigatie (het terugdringen van de CO₂-uitstoot) als klimaatadaptatie (het aanpassen aan de veranderende omstandigheden). WUR zal in Sharm el-Sheikh sessies organiseren om deelnemers aan de conferentie kennis aan te reiken en met elkaar in contact te brengen. Hierbij betrekken we jongeren, studenten, overheden, ngo’s en bedrijven. Daarbij zullen we vooral aandacht vragen voor het belang van voedselsystemen en biodiversiteit. Op deze onderwerpen heeft WUR een sterke track record en een internationale reputatie.

Activiteiten WUR tijdens de Klimaattop: