AF-CIR Circulair

AF-CIR Circulair

BO-44 - Centraal in het kernthema Circulair staat het sluiten van kringlopen, het beperken van verliezen, het tot waarde brengen van zij- en reststromen uit de agrifoodsector. Daarbij wordt de gehele keten betrokken, van primaire productie, verwerking tot eindproducten.

Daarbij onderscheiden we de volgende onderdelen:

 • Ontwikkeling nieuwe en aangepaste grondstoffen (groene grondstoffen);
 • Valorisatie eiwitten, koolhydraten, oliën en vetten;
 • Geïntegreerde (kleinschalige) bioraffinage;
 • Verwerking en verwaarding van dierlijke mest.

Activiteiten

De lopende activiteiten bestaan uit 16 PPS-projecten en programma’s ondergebracht in de roadmap Biobased Economy. Deze roadmap is onderdeel van de kennis- en innovatieagenda van het TKI-BBE (BioBased Economy) (een crossover tussen de topsectoren Agri & Food, Chemie en Energie). Het TKI-BBE onderscheidt de volgende thema’s die elk zeer relevant zijn voor de agrifoodsector:

 • (Micro)biologische conversie;
 • Chemisch-katalytische conversie;
 • Thermische conversie;
 • Solar capturing (met behulp van zonlicht rechtstreeks omzetten van CO2 in grond- en brandstoffen).

De komende jaren zetten we specifiek in op:

 • Transitieteam Circulaire economie biomassa en voedsel;
 • Transitieteam kunststoffen, met name gericht op bioplastics als hoogwaardige valorisatieoptie voor biomassa reststromen;
 • Mestverwaarding: NL Next Level-initiatief en NWO-programma met Carbohydrate Competence Centre (CCC);
 • Verduurzaming grondstoffen / Grondstoffenakkoord;
 • Ontwikkeling van nieuwe meer circulaire ketens door geïntegreerde bioraffinage concepten en verwaarden van zijstromen.

Projecten 2019