AF-CM Consument en Maatschappij

AF-CM Consument en Maatschappij

BO-45 - Het doel van het onderzoeksthema Consument en Maatschappij is te komen tot een maatschappij waar de consument een gezond en duurzaam voedselpatroon volgt en een gezonde en duurzame leefstijl heeft terwijl de hiervoor verantwoordelijke agrifoodsector de producten en omstandigheden schept en er zelf ook wel bij vaart.

Hoewel het aanbod aan duurzame, voedzame en veilige voeding nog nooit zo groot geweest is als nu, kiezen bedrijven bij de product- en procesinnovatie niet noodzakelijk voor vernieuwing naar duurzame en gezonde producten, terwijl dit vanuit maatschappelijk perspectief wel gewenst is. De belangrijkste reden hiervoor is dat het allesbehalve vanzelfsprekend dat duurzame en gezonde innovaties door de consument worden geaccepteerd, terwijl onderzoek uitwijst dat ze dit wel prefereren. Daarom is meer onderzoek nodig naar de keuzegedrag en achterliggende (latente) motieven van consumenten ten aanzien van voedsel.

Projecten 2019