AF-GV-Gezonde en veilige producten

AF-GV Gezonde en veilige producten

BO-46 - Het thema Gezond en Veilig richt zich op het bevorderen van innovaties voor gezonde en veilige producten, die duurzaam geproduceerd worden door het stimuleren van kennisontwikkeling op het gebied van de ontwikkeling van producten en processen voor een gezonder voedingspatroon, duurzame voedselverwerking en veiligheid en gezondheid van voedsel.

De twee uitdagingen die onze maatschappij de komende jaren zal hebben zijn het verbeteren van de volksgezondheid en het verhogen van de duurzaamheid waarmee het voedsel voor de toenemende wereldbevolking wordt geproduceerd. Innovaties zijn daarbij essentieel om te komen tot oplossingen. De integratie van gerichte kennisontwikkeling en toepassingen is noodzakelijk om effectieve innovaties mogelijk te maken voor gezonde, lekkere, veilige en duurzame voedselproducten en processen.

De ambitie van het thema Gezond en Veilig is om bijdrage te leveren aan het verbeteren van de volksgezondheid door het verhogen van de kwaliteit van producten: gezond, lekker en veilig en het verhogen van de duurzaamheid van voedselverwerking m.b.t. energie- en waterefficiƫntie en reductie van voedselverspilling. Randvoorwaarde is hierbij de voedselveiligheid. Hiermee wordt de internationaal leidende kennispositie op dit gebied verder versterkt en de internationale markt voorzien van alle kennis en kunde die nodig is om gezonde, veilige, lekkere en duurzame producten te ontwikkelen.

Projecten 2019