AF-ST Slimme technologie

AF-ST Slimme technologie

BO-41 - In alle kernthema’s is technologie van groot belang. Hierbij gaat het om het slimmer en preciezer produceren en verwerken met behulp van bijvoorbeeld sensoren en drones, grondstofbesparende technologieën, toepassingsmogelijkheden van het internet-of-things, blockchains, de inzet van data-analyse en systeemarchitectuur en -integratie.

Binnen het kernthema Slimme Technologie wordt samengewerkt met de Topsector High-Tech Systems & Materials (HTSM) en de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen onder de koepel High Tech to Feed the World (HT2FtW). Hierin worden de volgende thema’s onderscheiden:

  • Data collectie: sensoren, detectie, vision-systemen;
  • Analyse en benutting van data: ICT, Big Data, interpretatie (van data naar informatie);
  • Automatisering en controle: activering, manipulatie, handling, robotica;
  • Materialen en verwerking: nanomaterialen, soft matter, slimme oppervlaktes.

Activiteiten

De huidige activiteiten bestaan uit projecten en programma’s die over verschillende roadmaps in de vorige kennis- en innovatieagenda waren ondergebracht. De komende jaren zetten we specifiek in op:

  • Organisatie van gezamenlijke calls met HTSM en T&U voor HT2FtW;
  • Ontwikkeling van een fundamenteel programma HT2FtW (via NWO);
  • Digitalisering agrifoodsector (NL Next level) en samenwerking met de coöperatieve DataHub.

Projecten 2019