valorisatie agri&food biobased circulaire economie

Biobased economy

(BO-21) Wageningen University & Research heeft de visie, samen met de Agri&Food- en tuinbouwsector, dat de transitie naar een Biobased en Circulaire Economie kansen biedt voor een zorgvuldig gebruik en betere benutting van natuurlijke (groene) grondstoffen (inclusief zijstromen), het ontsluiten van nieuwe afzetmarkten en creëren van mogelijkheden om de concurrentiekracht van de sector te vergroten.

De ambities zijn:

  • Een zo hoog mogelijke toegevoegde waarde creëren voor Agri&Food-bedrijven door het efficiënte gebruik van dierlijke en plantaardige groene grondstoffen en zijstromen, richting zo hoog mogelijke waarde van chemicaliën, materialen en andere specifieke componenten en inhoudsstoffen.
  • Het ontwikkelen van nieuwe en aangepaste groene grondstoffen gericht op realisatie van kansen van de Agri&Food-sector in de Biobased economy.
  • Ontwikkeling van grote en kleinschalige decentrale bioraffinage-concepten voor dierlijke en plantaardige grondstoffen en zijstromen die eventueel aansluiten op een centrale, meer grootschaligere bioraffinage infrastructuur.

Projecten 2017