Circular Biobased Performance Materials

(BO-21.02) De programmaraad ‘Chemistry of Advanced Materials’ van de Topsector Chemie heeft groen licht gegeven aan negen nieuwe projecten binnen het Circular Biobased Performance Materials (CBPM) programma. Wageningen Food & Biobased Research werkt binnen deze projecten samen met 25 verschillende partners.

De onderzoeksprojecten hebben een focus op materialen gemaakt van plantaardige grondstoffen. Zo zal het onderzoek zich onder andere richten op dakbedekking en tapijttegels op basis van 100% biobased bitumen, biobased alternatieven voor digitale printerinkten (2D en 3D) en plaatmaterialen op basis van reststromen uit de natuur.

Verdiepend, technologisch en vernieuwend onderzoek

De projecten, met een looptijd van twee à drie jaar, variëren van onderzoek dat leidt tot de ontwikkeling van concrete eindproducten tot onderzoek naar biobased vervangers met verbeterde en/of nieuwe eigenschappen en de ontwikkeling van nieuwe processen en technologieën voor biobased materialen. Dr. Jacco van Haveren, Programme manager Biobased Chemicals and Fuels: ‘Het nieuwe projectenpakket laat een grote variatie in projecten en toepassingen zien. Daarmee waarborgt het programma een mooi palet aan verdiepend, technologisch en vernieuwend onderzoek.’

Projecten Circular Biobased Performance Materials (CBPM) programma

Projecten 2017