Consument

(BO-30.02) Het doel van programmalijn Consument is het bereiken van gezonder en duurzamer gedrag van consumenten. Er liggen vooral kansen wanneer voor consumenten gezonde producten (en/of maaltijden, Out of Home), smakelijk, betaalbaar en gemakkelijk zijn of worden. Om dit te bereiken is marktkennis en kennis van consumenten leefstijl noodzakelijk. Daarbij is ook aandacht voor veranderende vormen van communicatie tussen producenten, aanbieders (=retail en Out of Home) en consumenten van belang. Juiste marktkennis, juiste kennis van de invloed van omgevingsfactoren op het (gewoonte)gedrag van consumenten, juiste kennis van implementatie (gericht op verandering van het gewoontegedrag) en juiste communicatiestromen spelen een essentiële rol en geven een nieuwe dimensie aan de acceptatie van nieuwe duurzame en gezonde producten en concepten.