Duurzame, plantaardige productiesystemen

(BO-31) Binnen de land- en tuinbouw is een duurzaam gebruik van de bodem steeds belangrijker. Deze wens komt niet alleen vanuit de overheid, maar ook vanuit de consumenten. Om deze wens na duurzaamheid te ondersteunen wordt in dit thema bijvoorbeeld gezocht naar een alternatief voor het gebruik van stalmest en naar instrumenten om bodeminformatie te ontsluiten.

Projecten 2017