Gezondheid

(BO-24.06) Ons moderne eet- en leefstijlgedrag en demografische vergrijzing leiden tot een toename van chronische, dieet-gerelateerde ziekten zoals obesitas en diabetes, wat grote druk zet op de volksgezondheid. De Agri&Food-sector stelt zich zelf de opgave om nieuwe en verbeterde voedselproducten en concepten met een hogere toegevoegde waarde te leveren, die aantoonbaar bijdragen aan een betere lifestyle en instandhouding van gezondheid en die gericht zijn op de behoeften van consumenten. Dit kan alleen succesvol gerealiseerd worden in de context van de voedselproductieketen en een vraag-gestuurde kennis- en innovatieketen van strategisch, toegepast en valorisatieonderzoek.

Binnen het thema “Gezonde mensen” heeft de Agri&Food-sector drie hoofdopgaven benoemd:

  • Het ontwikkelen van nieuwe methodologie om de gezondheid van mensen te meten en de effecten van dieet op de gezondheid van consumenten te meten en om EFSA regulering en goede claimonderbouwing te bewerkstelligen.
  • Het ontwikkelen en toepassen van kennis waarmee gezondheidsmarkers de fysiologische processen voorspellen op korte en lange termijn (incl. gebruik van nutrigenomics).
  • Het bepalen van effecten van gezonde voedselproducten en nieuwe ingrediënten op gezondheid.

Projecten 2017