LNV-MMIPs

Grote opgaven als klimaat, voedsel en biodiversiteit bepalen de kennis- en innovatieagenda van het Ministerie van LNV. Voor vijf thema’s, waarin publieke waarden leidend zijn, werkt het ministerie, naast de topsectoren missies, met speciale LNV-missiegedreven innovatie programma’s (MMIPs): Landnatuur, Landelijk Gebied, Mondiale Voedselzekerheid, Gezondheid en Welzijn van Gezelschapsdieren en Dieren voor Vermaak, en Economie.