Mondiale voedselzekerheid

(BO-43-113) - Het functioneren van internationale voedselsystemen staat hoog op de mondiale agenda. Om de groeiende bevolking te voeden zal in de komende decennia aanzienlijk meer veilig, gezond en duurzaam geproduceerd voedsel beschikbaar moeten komen. Er zal dus met minder hulpbronnen en op een duurzamere manier meer voedsel geproduceerd moeten worden. Door klimaatverandering, conflicten, economische en financiële crisissen neemt ook de kans op honger en uitsluiting weer toe.

Dit programma beoogt door middel van de ontwikkeling van kennis en innovatie een bijdrage te leveren aan sociaal, ecologisch en economisch duurzame en veerkrachtige voedselsystemen waarin (verborgen) honger en ondervoeding worden uitgebannen. Dit MMIP is gericht op het behalen van Sustainable Development Goal 2 van de Verenigde Naties en de uitvoering van het huidige Nederlandse voedselzekerheidsbeleid (gezamenlijk beleid van het ministerie van Buitenlandse Zaken en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) zoals geschetst in de Kamerbrief ‘Op weg naar een wereld zonder honger’ (2019).

Projecten: