Welzijn gezelschapsdieren

(BO-43-114) - De ambitie van deze missie is dat dieren fysiek en mentaal gezond zijn.

In Nederland leven veel dieren onder de verantwoordelijkheidvan mensen. Veel mensen zetten zich in om goed voor hun dieren te zorgen. Tegelijkertijd zijn er risico’s verbonden aan het houden van dieren, zowel voor het welzijn als het dier, als voor de veiligheid van de mens.

Om die redenwordt in het kader van deze MMIP een nieuwe huis- en hobbydierenlijst voor zoogdieren uitgewerkt. Bij de totstandkoming ervan zijn de vereisten van wetenschappelijke objectiviteit alsmede de beginselen van deskundigheid en transparantie nadrukkelijk meegenomen.

Ook bij niet-landbouwhuisdieren is de ontwikkeling van antibioticaresistentie een probleem voor degezondheid van dieren en mensen.

Daarom wordt binnen dit thema een project uitgevoerd om de antibioticaresistentie bij de honden- en kattenpopulatie te monitoren. De resultaten zullen ook worden gebruikt in relatie tot de eisen die vanuit de Europese Commissie worden gesteld aan monitoring van data betreffende antibioticumgebruik en -verkoopdata in de toekomst ten gevolge van het van kracht worden van nieuwe Europese wetgeving.

Projecten: