Klimaatadaptieve land- en tuinbouwproductiesystemen

(BO-60-002 en BO-60-102) - Klimaatverandering biedt zowel kansen als bedreigingen voor ons voedselsysteem. Kansen liggen bijvoorbeeld in een langer groeiseizoen en het telen van gewassen waarvoor het klimaat tot nu toe niet geschikt was. Bedreigingen zijn er omdat perioden van teveel water of te weinig water frequenter zullen voorkomen, met als gevolg schade aan gewassen en beperking van de opbrengsten.

Inzet van deze sector is om de land- en tuinbouwproductiesystemen in Nederland in 2050 klimaatbestendig georganiseerd te hebben. Hierbij dienen de productie, verwerking, organisatie en consumptie in samenhang en gegeven de veranderende sociaaleconomische en technologisch context tegen het licht van klimaatverandering worden gehouden. Deze sector is erop gericht de kansen en bedreigingen die klimaatverandering met zich meebrengen in kaart te brengen en adequate adaptatiestrategieën te formuleren, te demonstreren en te vermarkten.

Projecten: