Natuur-inclusieve landbouw, visserij en waterbeheer in Caribisch Nederland

(BO-65-002 en BO-65-102) - In Caribisch Nederland is natuur, op zowel land als zee (koraal), en de daarvan afgeleide ecosysteemdiensten de belangrijkste economische drager. De natuur en ecosysteemdiensten in het gebied gaan echter sterk achteruit, deels door bv. klimaatverandering maar ook door lokale oorzaken als toenemend toerisme, erosie, droogte, vervuiling en eutrofiëring van het kustwater. Er is veel achterstand die ingehaald dient te worden om de natuurlijke veerkracht van de verschillende ecosystemen te herstellen en verbeteren en zo het hoofd te bieden tegen klimaatverandering.

Doel van deze sector is dat in 2030 visserij, landbouw, toerisme en waterbeheer in balans zijn met de unieke Caribische natuur, en structureler bijdragen aan de lokale voedselvoorziening en economie. Alternatieven en innovaties in genoemde sectoren kunnen worden gestimuleerd zodat er een transitie wordt bereikt naar een natuur-inclusieve economie.

BO-Projecten: