Missie F: Nederland is en blijft de best beschermde en leefbare delta

(BO-66) - Nederland is ook in de volgende eeuw de best beschermde en leefbare delta ter wereld. De stijging van de zeespiegel en de sterke schommelingen in de afvoer van rivieren vragen om een nieuwe aanpak.